• +420 776 712 071
  • info@gymnapajedla.cz

POWER JOGA

1 Kvě

POWER JOGA

martin Kvě 1, 2015 0 4061

s prvky MODERNÍHO PILATES

Kurz je zaměřený na vyrovnávání svalových dysbalancí, rozvoj síly a flexibility, na formování postavy, zvýšení psychické a fyzické kondice i vitality. Vzhledem k tomu, že jednotlivé lekce na sebe navazují, zvyšuje se náročnost cvičení, není vhodné lekce vést jako „otevřené hodiny“.

Lekce probíhají v pomalejším tempu, aby docházelo ke sladění dechu a pohybu. Každá hodina se zahajuje úvodním zklidněním, prodýcháním a zahřátím těla. Poté následuje sestava nazývající se „pozdrav slunci“ s bojovníky I – III a závěrečné uvolnění. V nižších polohách (klek, leh, sed) se využívají cviky z Moderního pilates, díky kterým se zvyšuje aktivita hlubokých svalových vrstev, zlepšuje se funkční zapojení povrchových stabilizátorů a povrchových mobilizátorů, v optimálním pořadí se zapojují svalové skupiny.

Lekce jsou určeny pro všechny věkové kategorie, jen u dětí či seniorů jsou některé cviky modifikovány vzhledem k zvláštnostem věku.

Time Of Class in Week

Day Time Trainer